+Λογιστική

Υπεύθυνες και Αξιόπιστες υπηρεσίες λογιστικής
για τη σύγχρονη επιχείρηση.

Προσθέτουμε αυτό που λείπει από την επιχείρησή σας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 • Λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων με βιβλία Β’ & Γ’ κατηγορίας.
 • Επισκέψεις στον χώρο της επιχείρησής σας για παρακολούθηση και τήρηση όλων των λογιστικών εργασιών.
 • Επίβλεψη οργανωμένου λογιστηρίου εμπορικών – βιομηχανικών – ατομικών επιχειρήσεων & εμπορικών καταστημάτων.
 • Τήρηση βιβλίων στον χώρο μας με σκοπό την άμεση ενημέρωση καθώς και την ξεκάθαρη εικόνα της πορείας της επιχείρησης σας .

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διεκπεραίωση όλων των εξωτερικών εργασιών σε:

 • Δημόσιους οργανισμούς & ΔΟΥ.
 • ΙΚΑ, ΟΑΕΕ & Επιθεώρηση Εργασίας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 • Διαχείριση μισθοδοσίας
 • Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών – φυσικών προσώπων
 • Εξαγωγή ετήσιων αποτελεσμάτων
 • Ισολογισμοί

ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και σχεδιασμός ανάπτυξης μέσω επενδυτικών & χρηματοδοτικών προγραμμάτων δημοσίου (ΕΣΠΑ – ΤΕΜΠΜΕ).

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Δηλώσεις Κτηματολογίου
 • Δηλώσεις Ηλεκτροδότησης Ακινήτων

Για όλες τις επιχειρήσεις εντός Αττικής.

Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για αξιόπιστες υπηρεσίες στην έδρα της επιχείρησής σας. Σε όποια τοποθεσία της Αττικής και αν βρίσκεστε, ρωτήστε μας πώς μπορούμε να συνεργαστούμε.